pb kolko

benzyna bezołowiowa Pb95

Zastosowanie

Paliwo przeznaczone jest do silników benzynowych z zapłonem iskrowym, których konstrukcja pozwala na stosowanie benzyny bezołowiowej.

Charakterystyka

Benzyna bezołowiowa o wartości badawczej liczby oktanowej 95 (Pb95) wzbogacona najwyższej jakości dodatkami uszlachetniającymi: detergencyjnym, antykorozyjnym i antyutleniającym. Detergent umożliwia utrzymanie w czystości układu dolotowego silnika, ogranicza tworzenie się osadów na zaworach dolotowych i w komorze spalania. Inhibitor korozji chroni przed korozją silnik i układ paliwowy samochodu. Zastosowane dodatki w znacznym stopniu ograniczają zużycie paliwa i tworzenie się osadów, zmniejszają także ryzyko uszkodzeń i chronią silnik.

Benzyna Pb95 pozwala na wykorzystanie w pełni mocy samochodu, zapewniając równomierną pracę silnika, co sprzyja zmniejszonemu zużyciu paliwa. Dodatki antyutleniające zapobiegają starzeniu się benzyny, poprawiają jej stabilność i hamują zjawisko pogarszania się jego właściwości w ciągu magazynowania, przejawiające się ciemnieniem paliwa, tworzeniem żywic i osadów.
Ponadto benzyna bezołowiowa Pb95 sprawia, że silnik prawidłowo pracuje nawet w warunkach dużego obciążenia, zarówno w niskiej, jak i w wysokiej temperaturze. Stosowanie benzyny Pb95 umożliwia wydłużenie okresu wymiany oleju, zmniejszając w ten sposób jego zużycie. Wydłuża się także żywotność świec i układu wydechowego. Benzyna ta chroni katalizator i przedłuża jego trwałość oraz zmniejsza emisję węglowodorów do atmosfery.

Nie zawiera dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).

Właściwości

Parametr Jednostka Wartość Metoda badań
Liczba oktanowa badawcza (RON), min. - 95,0 PN-EN ISO 5164
Liczba oktanowa motorowa (MON), min. - 85,0 PN-EN ISO 5163
Zawartość ołowiu, maks. mg/l PN-EN 237 
Gęstość w temp. 15o kg/m3 720-775 PN-EN ISO 12185
PN-EN ISO 3675
Zawartość siarki, maks.     10 PN-EN ISO 20884
PN-EN ISO 20846
Okres indukcyjny, min. minuty   360 PN-ISO 7536
Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem), maks. mg/100 ml mg/100 ml   5 PN-EN ISO 6246 
Badanie działania korodującego na miedź  (czas: 3 h, temp.: 50oC) klasa  klasa 1  PN-EN ISO 2160 
Wygląd  - jasna i przezroczysta ocena wizualna
Zawartość węglowodorów typu: %(V/V)   PN-EN 15553
PN-EN ISO 22854
- olefinowego, maks.    18,0  
- aromatycznego, maks.    35,0  
Zawartość benzenu, maks.  %(V/V)  1,0 PN-EN 238
PN-EN 12177
PN-EN ISO 22854
Zawartość tlenu, maks.  %(m/m)  2,7  PN-EN 1601
PN-EN 13132
PN-EN ISO 22854
Zawartość związków tlenowych:  %(V/V)   PN-EN 1601
PN-EN 13132
PN-EN ISO 22854
- metanol, maks.    3  
- etanol, maks.   5  
- alkohol izopropylowy, maks.    10   
- alkohol izobutylowy, maks.    10   
- alkohol tert-butylowy, maks     
- etery (z 5 lub więcej atomami węgla), maks.   15   
- inne związki organiczne zawierające tlen, maks.    10   
Prężność par (VP) ***)  kPa    PN-EN 13016-1 
okres letni, min.    45,0  
okres letni, maks.    60,0   
okres przejściowy, min.   45,0   
okres przejściowy, maks.    90,0   
okres zimowy, min.    60,0   
okres zimowy, maks.    90,0   
Destylacja:  %(V/V)    PN-EN ISO 3405 
- do temp. 70oC odparowuje (E70) ***)       
okres letni, min.    20,0  
okres letni, maks.    48,0   
okres przejściowy, min.    20,0   
okres przejściowy, maks.    50,0   
okres zimowy, min.   22,0  
okres zimowy, maks.   50,0  
- do temp. 100oC odparowuje (E100)    46,0-71,0   
- do temp. 150 oC odparowuje (E150), min.    75,0   
Temperatura końca destylacji (FBP), maks  oC 210  PN-EN ISO 3405 
Pozostałość po destylacji, maks.  %(V/V)  PN-EN ISO 3405 
Indeks lotności (VLI) ***) dla okresu przejściowego max. - 1150  PN-EN 228 

*) Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2008 r., Nr 221, poz. 1441) i Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 11 września 2013 r., poz. 1058).

**) wymagania wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. 2010 r., Nr 55, poz. 332).

***) Wymagania odnośnie parametrów lotnościowych benzyny dla krajowych warunków klimatycznych są określone w zależności od okresu:
a) letniego – od dnia 1 maja do dnia 30 września.
b) przejściowego – od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 31 października,
c) zimowego – od dnia 1 listopada do końca lutego.

 

pb kolko

benzyna bezołowiowa Pb98

Zastosowanie

Paliwo przeznaczone jest do silników benzynowych z zapłonem iskrowym, których konstrukcja pozwala na stosowanie benzyny bezołowiowej. Benzyna Pb98 jest bezpieczna do stosowania w silnikach samochodowych wyposażonych w katalizatory

Charakterystyka

Benzyna silnikowa bezołowiowa o badawczej liczbie oktanowej 98 – Pb98 jest nowoczesnym paliwem na wysokim, europejskim poziomie jakościowym, zarówno pod względem zgodności z obowiązującymi w Polsce normami, jak również pod względem walorów użytkowych i ekologicznych.

Benzyna Pb98 zapewnia prawidłowe osiągi, równomierną pracę silnika oraz korzystną ekonomikę zużycia paliwa. Benzynę wzbogacono najwyższej jakości dodatkami uszlachetniającymi: detergencyjnym, antykorozyjnym i antyutleniającym. Pakiet dodatków uszlachetniających gwarantuje m.in. utrzymanie czystości układu dolotowego silnika. Wyjątkowo staranna receptura sprawia, że produkt spełnia wysokie wymagania jakościowe.

Nie zawiera dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).

Właściwości

Parametr Jednostka Wartość Metoda badań
Liczba oktanowa badawcza (RON), min. - 98,0 PN-EN ISO 5164
Liczba oktanowa motorowa (MON), min. - 88,0 PN-EN ISO 5163
Zawartość ołowiu, maks. mg/l PN-EN 237 
Gęstość w temp. 15o kg/m3 720-775 PN-EN ISO 12185
PN-EN ISO 3675
Zawartość siarki, maks.     10 PN-EN ISO 20884
PN-EN ISO 20846
Okres indukcyjny, min. minuty   360 PN-ISO 7536
Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem), maks. mg/100 ml mg/100 ml   5 PN-EN ISO 6246 
Badanie działania korodującego na miedź  (czas: 3 h, temp.: 50oC) klasa  klasa 1  PN-EN ISO 2160 
Wygląd  - jasna i przezroczysta ocena wizualna
Zawartość węglowodorów typu: %(V/V)   PN-EN 15553
PN-EN ISO 22854
- olefinowego, maks.    18,0  
- aromatycznego, maks.    35,0  
Zawartość benzenu, maks.  %(V/V)  1,0 PN-EN 238
PN-EN 12177
PN-EN ISO 22854
Zawartość tlenu, maks.  %(m/m)  2,7  PN-EN 1601
PN-EN 13132
PN-EN ISO 22854
Zawartość związków tlenowych:  %(V/V)   PN-EN 1601
PN-EN 13132
PN-EN ISO 22854
- metanol, maks.    3  
- etanol, maks.   5  
- alkohol izopropylowy, maks.    10   
- alkohol izobutylowy, maks.    10   
- alkohol tert-butylowy, maks     
- etery (z 5 lub więcej atomami węgla), maks.   15   
- inne związki organiczne zawierające tlen, maks.    10   
Prężność par (VP) ***)  kPa    PN-EN 13016-1 
okres letni, min.    45,0  
okres letni, maks.    60,0   
okres przejściowy, min.   45,0   
okres przejściowy, maks.    90,0   
okres zimowy, min.    60,0   
okres zimowy, maks.    90,0   
Destylacja:  %(V/V)    PN-EN ISO 3405 
- do temp. 70oC odparowuje (E70) ***)       
okres letni, min.    20,0  
okres letni, maks.    48,0   
okres przejściowy, min.    20,0   
okres przejściowy, maks.    50,0   
okres zimowy, min.   22,0  
okres zimowy, maks.   50,0  
- do temp. 100oC odparowuje (E100)    46,0-71,0   
- do temp. 150 oC odparowuje (E150), min.    75,0   
Temperatura końca destylacji (FBP), maks  oC 210  PN-EN ISO 3405 
Pozostałość po destylacji, maks.  %(V/V)  PN-EN ISO 3405 
Indeks lotności (VLI) ***)  dla okresu przejściowego max. - 1150  PN-EN 228 

*) Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2008 r., Nr 221, poz. 1441) i Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 11 września 2013 r., poz. 1058).

**) wymagania wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. 2010 r., Nr 55, poz. 332).

***) Wymagania odnośnie parametrów lotnościowych benzyny dla krajowych warunków klimatycznych są określone w zależności od okresu:
a) letniego – od dnia 1 maja do dnia 30 września.
b) przejściowego – od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 31 października,
c) zimowego – od dnia 1 listopada do końca lutego.