RZETELNOŚĆ

gwarantowana przez wyznawane wartości, stosowane procedury, nowoczesne legalizowane urządzenia dystrybucyjno-pomiarowe zainstalowane na cysternach. MARCO-OIL zapewnia terminową dostawę właściwej, zamówionej ilości paliwa potwierdzoną każdorazowo wydrukiem z legalizowanego urządzenia dystrybucyjno-pomiarowego cysterny. Cysterny MARCO-OIL są wyposażone w urządzenia GPS, dzięki czemu monitorowany i archiwizowany jest każdy ich przejazd, a w szczególności na drodze baza paliw – Klient. Stosowana przejrzysta formuła cenowa oparta o ogólnodostępny cennik hurtowy PKN ORLEN umożliwia Klientom łatwą kontrolę ponoszonych kosztów.

UWAGA! Sprawdź swojego obecnego dostawcę czy posiada aktualne świadectwa legalizacji urządzeń pomiarowych na podstawie których rozliczane są dostarczone ilości paliwa. Ważne świadectwo legalizacji powinno zawierać informację o rodzaju produktu oraz dacie jego ważności.